<div align="center"> <h1>KomputerHelp - pogotowie komputerowe</h1> <h3>KomputerHelp - pogotowie komputerowe Kraków</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.republika.pl/komputerhelp6" rel="nofollow">http://www.republika.pl/komputerhelp6</a></p> </div>